Ombudsvalet är nu avslutat

De medlemmar som har valts till ordinarie ombud och suppleanter kommer att informeras av SmåA senast under februari 2018.